Documentació i sessions de formació

Per a l’execució del projecte “Lo Crit del Delta” en el marc de la plataforma INNOnet, es requereix l’elaboració de documents de base i l’organització de tallers i sessions de formació relatius a les eines digitals 4dLife i Stockcrowd.

Tots aquests documents de base més els estudis, informes i demés informació relativa a la problemàtica del projecte estan penjat a la xarxa de coneixement 4dLife, i per tant, són accessible per tots els participants.

Reunions clau

Entre les principals reunions i sessions de treball per consensuar trets bàsics del projecte destaquen:
12 de setembre de 2019 a les 10h (IRTA, Sant Carles de la Ràpita)

Sessió de treball per explicar i consensuar el projecte “Lo Crit del Delta” amb científics, experts i agents cívics.

26 de setembre de 2019 a les 16:30h (Tortosa)

Sessió de treball per explicar i consensuar el projecte “Lo Crit del Delta” amb equips directius, coordinadors pedagògics i caps d’aprenentatge dels Instituts de Terres de l’Ebre.

Novembre – desembre de 2019

Reunions personalitzades amb cada Institut participant, a les instal·lacions del centre, per concretar aspectes específics.

13 de maig de 2020 a les 18h (online)

Sessió per determinar les bases del ODS 2020 Youth Challenge amb els professors/es dels Instituts participants.

4dlife

A tots els agents participants, alumnes, tutors, científics i experts, es facilita un senzill manual d’ús com també un manual de seguretat dels arxius penjats a la xarxa.

A més, es realitzen vàries sessions de formació sobre aquesta plataforma:

13 de febrer de 2020 a les 17h (Tortosa)

Taller formatiu interactiu sobre 4dLife dirigit als professors/es i alumnes, per part del creador Javier Córdoba.

15 d’abril de 2020 a les 17h (online)

Sessió de formació de 4dLife dirigida als membres d’Innomnium i als científics i experts, per part de Javier Córdoba.

20 d’abril de 2020 a les 11h (online)

Sessió de formació de 4dLife dirigida als professors/es, per part de Javier Córdoba.

27 d’abril de 2020 a les 17:30h (online)

Sessió de formació de 4dLife dirigida als alumnes, per part de Javier Córdoba, amb la participació d’alguns professors/es.

StockCrowd

Als alumnes i tutors de la línia social-humanística, es lliuren un document de base de punts clau a considerar en una campanya de micromecenatge, i un senzill manual d’ús d’Stockcrowd per crear una campanya de micromecenatge a través d’aquesta plataforma.

Així mateix, s’ofereixen 2 sessions de formació específiques als alumnes de la línia social-humanística:

22 d’abril de 2020 a les 10h (online)

Taller online sobre comunicació, dirigit als alumnes i professors/es de la línia social-humanística, per part de l’expert Jos Antonio Torrecilla.

18 de maig de 2020 a les 17h (online)

Taller online sobre viabilitat empresarial (model canvas), dirigit als alumnes i professors/es de la línia social-humanística, per part de Jose Antonio Torrecilla.

18 de maig de 2020 a les 17h (online)

Sessió formativa sobre Stockcrowd, dirigida als alumnes i professors/es de la línia social-humanística, per part del tècnic José Aparicio.

Acrònim

La posada en marxa d’aquesta plataforma ha quedat ajornada a causa del COVID-19, fins que sigui possible endegar la participació ciutadana.